MUDr. Magdaléna Takácsová

Hlavná 747
930 25 Vrakúň
Firemný telefón: +42131 5519 694
Mobilný telefón: +421903 647 509
IČO: 36093301
DIČ: 1029147999Čo je u nás aktuálne?

Vážení rodičia, 

v následujucích odkazoch  nájdete užitočné informácie , uvedené tiež na stránkách Úradu verejného zdravotníctva  www.uvzsr.sk  a Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk . Ich obsah sa týká  prístupu k prebiehajúcej pandémii koronavírus COVID-19 v Európe. 

Čo je ale najdôležitejšie, pokiaľ máte cestovateľskú anamnézu, alebo máte akékoľvek podozrenie, že vaše dieťa mohlo byť v kontakte s osobou, infikovanou koronavírusom, prípadne   v tomto kontakte skutočne bolo a začíná mať príznaky ochorenia,  nevydávajte sa s ním do ambulancie, ale situáciu riešte telefonicky buď so mnou alebo ešte lepšie rovno na telefonných  linkách Regionálného úradu verejného zdravotníctva.


Prevádzka na linkách je nepretržitá. 


Zabráníte tým daľšiemu možnému šíreniu vírusu.


Prípadná návšteva ambulancie iba s ochrannými prvkami (rúška...)


Informácie o ordinácii MUDr. Magdaléna Takácsová

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast - MUDr. Magdaléna Takácsová

Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore pediatria.

 

Poskytované úkony:

- poradňa pre dojčence

- preventívne prehliadky

- vyšetrenia

- liečebná starostlivosť

- aplikácia očkovacích látok

- základná zdravotná starostlivosť

- diagnostika

- prevencia chorôb

- starostlivosť o zdravie

- predpisovanie liekov

- odbery biologického materiálu

- nastreľovanie náušničiek

- potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

- lekárske vyšetrenie pred nástupom do zamestnania, lekárske vyšetrenie na vodičský preukaz pre dorast

 

Informácie o aktuálnom očkovacom kalendári, podrobnejší prehľad a význam detských očkovaní v súvislosti s vekom aj ostatné potrebné informácie Vám poskytneme MUDr. Magdaléna Takácsová priamo v ambulanciách Vrakúň a Dunajská Streda.

 

Vybavenie:

CRP prístroj - rozlíšenie pôvodu infekcie v organizme

Glukomer - vyšetrenie hladiny krvného cukru

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

MUDr. Magdaléna Takácsová

Hlavná 747

930 25  Vrakúň

Kde nás nájdete?


Naše ordinačné hodiny

  Ambulancia Vrakúň Ambulancia Dunajská Streda
Pondelok 7:00 - 10:00 13:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 10:00 13:00 - 16:00
Streda 7:00 - 10:00 13:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 10:00 13:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 10:00 13:00 - 16:00

Mikrobiologické odbery denne od 7:20 - 8:30.

Utorky a štvrtky poradňa od 10:00 - 12:30.

Pondelky, stredy, piatky administratíva a návštevy od 10:00 - 12:30.

S akými poisťovňami spolupracujeme?

Aké služby vykonávame?